TÜKETİCİ HAKLARI HUKUKU

Sanayinin, her türlü  ticaretin ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamak suretiyle, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkanı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak  pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir. Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında Hukuk büromuz, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.  Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar

2.    Ayıplı Mallardan doğan davalar

3.    Ayıplı hizmetlerden doğan davalar

4.    Devre tatillerden doğan davalar

5.    Garantili mallardan doğan davalar

6.    Haksız şartlardan doğan davalar

7.    Kapıdan satış - mesafeli satışlardan doğan davalar

8.    Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar

9.    Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar

10.  Paket turlardan doğan davalar

11.  Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar

12.  TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar

13.  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaatlar

14.  Tüketici kredilerinden doğan davalar

15.  Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular

Danışmanlık Hizmetleri

1.    Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

3.    İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi

4.    Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

5.    Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular

6.    Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

7.    Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

8.    Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

9.    Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

10.  Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

11.  Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi

12.  Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi