FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını kapsar. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir inovasyonun ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantiye almanın yanı sıra, bunu "sahiplenmeye" ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Hukuk büromuz, fikri ve sinai haklar hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Delil tespiti davası

2.    Haksız rekabet davaları

3.    Hükümsüzlük

4.    Maddi ve manevi tazminat davaları

5.    Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları

6.    Marka ve patent iptal davaları

7.    Telif hakkı tespit ve tazminat davaları

8.    Tecavüzün önlenmesi davası 

Danışmanlık Hizmetleri               

1.    Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    Endüstriyel tasarım başvuruları

3.    Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

4.    Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

5.    Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi

6.    Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

7.    Telif haklarının denetlenmesi

8.    Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi