DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

Dernek ve vakıf faaliyetleri çok eski zamanlardan bu yana, ülkemizde;  insanların yardımlaşma ve şefkat duygularındaki gelişmişliğin sonucu olarak ortaya çıkan dinsel, kültürel veya sosyal nedenlerle, oldukça yaygındır. Hukukumuzda, dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, aynı zamanda suistimale açık yapıları sebebiyle sıkı denetim öngörülmüş ve herhangi bir prosedür eksikliğinde ciddi para ve hapis cezaları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu tüzel kişiliklerin kuruluşu ve işleyişi yorucu ve oldukça zaman alıcıdır. Hukuk büromuz, dernekler ve vakıflar bakımından müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.  Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları

2.    Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları

3.    Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalar

4.    Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar

5.    Dernek ve vakıfların ticari davaları 

Danışmanlık Hizmetleri               

1.    Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri

2.    Dernek ve vakıfların işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi

3.    Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi

4.    Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimi

5.    Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi

6.    Federasyon ve konfederasyon kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi

7.    Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi