KİŞİ HUKUKU

Bu alanda büromuzca verilen dava vekilliği hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme,

- Yaş Düzeltme,

- Kazai Rüşt Davaları

- Vesayet ve Kayyım Davaları

- Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları